Holset

HX series

Model HX60W

Assembly No: V000719


Model HX68

Assembly No: 3583107

Assembly No: 3583077

© JMET Pte Ltd, Singapore. 2021. Email: info@jmet.com.sg, Whatsapp