Chidong, Henan, Weichai, Wuxi

 Henan Diesel 

TBD234 (Specs: DLLA142S012)

TBD604 (Specs: ZK155T543R-604B)


Chidong Diesel

G6190 (Specs: ZCK150S840)


Weichai Diesel

6170 (Specs: 032 x 8 x 150)

CN-DLLA152S295

ZCK156S3124


Wuxi Diesel

G6300ZCA (Specs: 045 x 9 x 145)

Email to SHIPSHOP@JMET.COM.SG , 1 YISHUN ST. 23 #02-34 SINGAPORE 768441 © shipshop.sg 2011-2018